Sdělení o zrušení pietní akce v Javoříčku

Vážení,

 

dovolte, abychom se na vás obrátili v souvislosti s blížícím se termínem 75. výročí vypálení obce Javoříčko nacisty a konce 2. světové války v Evropě, kdy uskutečnění tradičního vzpomínkového setkání v Javoříčku bylo naplánováno na 25. duben t.r.

S ohledem na současnou situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 a na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s prodloužením nouzového stavu do 30. dubna t.r., s přihlédnutím k aktuálním opatřením Vlády České republiky a rovněž vedeni snahou nevystavit účastníky této tradičně veřejností hojně navštěvované akce jakémukoli riziku, dovolujeme si Vás tímto informovat, že letošní vzpomínkové setkání se v předpokládaném termínu n e u s k u t e č n í, a to ani v žádném termínu náhradním.

S ohledem na aktuální celospolečenskou situaci jsme se za organizátory tradičního vzpomínkového setkání rozhodli v průběhu měsíce května letošního roku připomenout tato výročí vzdělávací formou na internetových stránkách www.expozicejavoricko.cz.

Výše uvedená skutečnost rovněž nebrání uctění památky obětí javoříčské tragédie individuálně při respektování platných opatření.

 

V úctě za organizátory

 

František Lakomý                                                                                          Mgr. Filip Žáček

Obec Luká                                                                                                        Iniciativa pro podporu vypálených obcí

Zápis stavu elektroměru

ČEZ Distribuce oznamuje, že nebude prováděn zápis stavu elektroměrů.

Stavy elektroměru můžete nahlásit na www stránkách čez distribuce – samoodečet  –  https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/anonymous/samoodecet#/autorizace

nebo zavolat či napsat sms zprávu

  • Javoříčko, Střemeníčko, Veselíčko, Březina     tel.: 725 658 089
  • Luká, Ješov                                                              tel.: 725 658 092