Poplatky na rok 2020

Poplatek za odpad za rok 2020 je ve výši 400,- Kč za dospělou osobu a 200,- Kč za dítě nebo studenta, kteří mají v obci trvalý pobyt.

400,- Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

 

Poplatek za psa na rok 2020 je ve výši 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.

POPLATKY JSOU SPLATNÉ DO 30.9.2020.

 

Poplatky je možné uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo na účet č. 1801721339/0800. Při platbě na účet si prosím vyžádejte variabilní symbol.

 

Prodej drůbeže

Drůbežárna Prace bude v pondělí 24.2.  ve 14:45 hod. prodávat:

 

mladé kuřice a chovné kohouty, roční slepice,

krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky,

dále pak vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

Tříkrálová sbírka 2020

Dne 14.1.2020 proběhlo sečtení pokladniček Tříkrálové sbírky v naší obci.

Bylo vybráno:

Tříkrálový véšlap Javoříčko            6.560 Kč
Veselíčko                                             3.470 Kč
Ješov                                                    5.450 Kč
Luká                                                   15.134 Kč
Celkem                                         30.614 Kč

Děkujeme všem dárcům i všem skupinkám koledníků.