Římskokatolická farnost Luká

Arcidiecéze olomoucká, děkanát Konice

Duchovní správce: P. ThLic. Mgr. Norbert Jan Maria Hnátek OT

Kontakt:

Římskokatolická farnost Luká

Luká č. 44

783 24 Slavětín

Mobil: +420 731 625 678

E-mail: j.m.hnatek@seznam.cz

www.nemeckyrad.cz

 

Pořad bohoslužeb:

–          středa, pátek: 18,00 hod.

–          neděle: 8,00 hod.

–          mše v DPS Luká: úterý po 1. pátku v měsíci, podle potřeby i jindy

Pravidelné aktivity:

Každý pátek od 19,00 hod „Kurz K4“, aneb poznáváme Katechismus Katolické církve.

Každou 1. sobotu v měsíci je od 17,00 hod setkání maminek.

Každou 3. středu v měsíci je od 18,00 hod setkání členů Živého růžence (mše sv. a setkání).

Výuka náboženství ZŠ Luká: