OZNÁMENÍ – Pitná voda

Oznamujeme občanům, že podle výsledků rozboru pitné vody v obecním vodovodu Luká a Ješov je voda již pitná.

Rozbor je vyvěšen na webových stránkách obce v sekci úřední deska – informace pitná voda.

Upozornění – pitná voda

Upozorňujeme občany, že podle výsledků rozboru pitné vody došlo ke snížení kvality pitné vody v obecním vodovodu Luká a Ješov. Do doby doručení nového výsledku rozboru vody je voda z obecního vodovodu v Luké a Ješově pitná pouze po převaření!

 

 

Muzikál Angelika – nový termín představení

MUZIKÁL ANGELIKA

 

Dle sdělení pořádající agentury, je stanoven náhradní termín muzikálu Angelika v neděli 4.10.2020 ve 14 hodin (autobus bude odjíždět cca 2 hodiny předem – odjezdy budou ještě upřesněny).

Komu termín nevyhovuje bude jeho vstupenka vyměněna za voucher, který si pak můžou vyměnit na jiné představení z nabídky agentury. Peníze za vstupenky agentura bohužel nevrací.

 

Výlukové jízdní řády při úplné uzavírce v Litovli

Vážení občané,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o úplné uzavírce silnice II/449 – ulice Dukelská v Litovli. Důvodem uzavírky je realizace stavby „Silnice II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B – rekonstrukce komunikace“ v termínu 15. 6. 2020 – 30. 11. 2020.

Dotčenými linkami VLD v závazku Olomouckého kraje jsou: 890301, 890302, 890303, 890304 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 890311, 890312, 8900313, 930244, 950157 dopravce Arriva Morava a 890335 dopravce Vojtila Trans.

Zastávka Litovel, autobusové stanoviště bude po celou dobu uzavírky u všech linek zrušena a nahrazena zastávkami na ulici Příčná na parkovišti u supermarketu BILLA. Na lince 890302 bude zrušena bez náhrady zastávka Litovel, rozcestí u cukrovaru.

Po dobu uzavírky pojedou linky po objízdné trase. Objízdná trasa povede ze zastávky Litovel, Palackého do 31. 8. 2020 po silnici II/449 – ulice Dukelská na ulici Příčná. Od 1. 9. 2020 po ulici Palackého na ulici Příčná. Linky, které pokračují ve směru Červenka, Uničov, Nové Zámky, Tři Dvory, Pňovice pojedou z ulice Příčná zpět na ulici Palackého a po ulicích Čihadlo, Studentů, Kolárova, Vítězná, Kysucká a Dukelská na silnici II/449. Dál po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

 

Na linkách 890302, 890307, 890309, 890310, 890335 a od 1. 7. 2020 na linkách 890312, 890313 (v souvislosti s uzavírkou ve Šternberku) budou v platnosti výlukové jízdní řády.

Provozem spojů po objízdné trase a s ohledem na intenzitu provozu může docházet ke zpoždění cca 5 minut.

 

Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů

 

 

 

Sdělení o zrušení pietní akce v Javoříčku

Vážení,

 

dovolte, abychom se na vás obrátili v souvislosti s blížícím se termínem 75. výročí vypálení obce Javoříčko nacisty a konce 2. světové války v Evropě, kdy uskutečnění tradičního vzpomínkového setkání v Javoříčku bylo naplánováno na 25. duben t.r.

S ohledem na současnou situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 a na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s prodloužením nouzového stavu do 30. dubna t.r., s přihlédnutím k aktuálním opatřením Vlády České republiky a rovněž vedeni snahou nevystavit účastníky této tradičně veřejností hojně navštěvované akce jakémukoli riziku, dovolujeme si Vás tímto informovat, že letošní vzpomínkové setkání se v předpokládaném termínu n e u s k u t e č n í, a to ani v žádném termínu náhradním.

S ohledem na aktuální celospolečenskou situaci jsme se za organizátory tradičního vzpomínkového setkání rozhodli v průběhu měsíce května letošního roku připomenout tato výročí vzdělávací formou na internetových stránkách www.expozicejavoricko.cz.

Výše uvedená skutečnost rovněž nebrání uctění památky obětí javoříčské tragédie individuálně při respektování platných opatření.

 

V úctě za organizátory

 

František Lakomý                                                                                          Mgr. Filip Žáček

Obec Luká                                                                                                        Iniciativa pro podporu vypálených obcí

Zápis stavu elektroměru

ČEZ Distribuce oznamuje, že nebude prováděn zápis stavu elektroměrů.

Stavy elektroměru můžete nahlásit na www stránkách čez distribuce – samoodečet  –  https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/anonymous/samoodecet#/autorizace

nebo zavolat či napsat sms zprávu

  • Javoříčko, Střemeníčko, Veselíčko, Březina     tel.: 725 658 089
  • Luká, Ješov                                                              tel.: 725 658 092