Upozornění pro majitele psů

Upozorňujeme občany, že je ZÁKAZ venčení psů na ploše fotbalového hřiště v Luké.

Dále upozorňujeme, že povinností majitelů psů je uklízet exkrementy po svých psech v celém intravilánu obce Luká.

OZNÁMENÍ – Pitná voda

Oznamujeme občanům, že podle výsledků rozboru pitné vody v obecním vodovodu Luká a Ješov je voda již pitná.

Rozbor je vyvěšen na webových stránkách obce v sekci úřední deska – informace pitná voda.

Upozornění – pitná voda

Upozorňujeme občany, že podle výsledků rozboru pitné vody došlo ke snížení kvality pitné vody v obecním vodovodu Luká a Ješov. Do doby doručení nového výsledku rozboru vody je voda z obecního vodovodu v Luké a Ješově pitná pouze po převaření!