Realizace veřejného prostranství Luká

logo ROP

Obec Luká uskutečnila projekt „Luká – revitalizace veřejného prostranství“ Tento projekt mohl být proveden jen díky poskytnuté dotaci z operačního programu CZ.1.12 ROP NUTS II Střední Morava. Celkové náklady projektu činily 8,366.915,88 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 5,878.049,39 Kč.

Tištěná média, televize i zpravodajské weby rekonstrukce návsi v Luké zaujala.

Olomoucký deník vydal článek pod titulkem Luká má novou náves. Zvýší bezpečnost dětí. Článek naleznete zde.

Informační portál Metropole Olomouc nazval svůj příspěvek V Luké opravili náves, je teď bezpečnější. Článek si můžete přečíst zde.

Týdeník Prostějovska pro svůj materiál zvolil titulek Centrum Luké prošlo rekonstrukcí, proměna ale ještě nekončí. Je umístěn na této adrese.

Portál Olomoucké noviny dal svému příspěvku jednoduchý název Luká opravila náves. Naleznete jej zde.

Také síť zpravodajských webů Regiony24 se rekonstrukci naší návsi věnovala. Článek nazvaný Luká opravila náves, děti se dostanou bezpečně do školy je zde.

Pokud si chcete o investici v Luké přečíst v hanáčtině, pak můžete zkusit Furtovník a jejich zprávu V Lôké to vêpadá trochô jináč, než to bévalo.

Naši obec navštívila také TV Morava. Reportáž Marka Vrláka najdete na jejím webu.