OZNÁMENÍ – Pitná voda

Oznamujeme občanům, že podle výsledků rozboru pitné vody v obecním vodovodu Luká a Ješov je voda již pitná.

Rozbor je vyvěšen na webových stránkách obce v sekci úřední deska – informace pitná voda.

Upozornění – pitná voda

Upozorňujeme občany, že podle výsledků rozboru pitné vody došlo ke snížení kvality pitné vody v obecním vodovodu Luká a Ješov. Do doby doručení nového výsledku rozboru vody je voda z obecního vodovodu v Luké a Ješově pitná pouze po převaření!

 

 

Muzikál Angelika – nový termín představení

MUZIKÁL ANGELIKA

 

Dle sdělení pořádající agentury, je stanoven náhradní termín muzikálu Angelika v neděli 4.10.2020 ve 14 hodin (autobus bude odjíždět cca 2 hodiny předem – odjezdy budou ještě upřesněny).

Komu termín nevyhovuje bude jeho vstupenka vyměněna za voucher, který si pak můžou vyměnit na jiné představení z nabídky agentury. Peníze za vstupenky agentura bohužel nevrací.

 

Výlukové jízdní řády při úplné uzavírce v Litovli

Vážení občané,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o úplné uzavírce silnice II/449 – ulice Dukelská v Litovli. Důvodem uzavírky je realizace stavby „Silnice II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B – rekonstrukce komunikace“ v termínu 15. 6. 2020 – 30. 11. 2020.

Dotčenými linkami VLD v závazku Olomouckého kraje jsou: 890301, 890302, 890303, 890304 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 890311, 890312, 8900313, 930244, 950157 dopravce Arriva Morava a 890335 dopravce Vojtila Trans.

Zastávka Litovel, autobusové stanoviště bude po celou dobu uzavírky u všech linek zrušena a nahrazena zastávkami na ulici Příčná na parkovišti u supermarketu BILLA. Na lince 890302 bude zrušena bez náhrady zastávka Litovel, rozcestí u cukrovaru.

Po dobu uzavírky pojedou linky po objízdné trase. Objízdná trasa povede ze zastávky Litovel, Palackého do 31. 8. 2020 po silnici II/449 – ulice Dukelská na ulici Příčná. Od 1. 9. 2020 po ulici Palackého na ulici Příčná. Linky, které pokračují ve směru Červenka, Uničov, Nové Zámky, Tři Dvory, Pňovice pojedou z ulice Příčná zpět na ulici Palackého a po ulicích Čihadlo, Studentů, Kolárova, Vítězná, Kysucká a Dukelská na silnici II/449. Dál po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

 

Na linkách 890302, 890307, 890309, 890310, 890335 a od 1. 7. 2020 na linkách 890312, 890313 (v souvislosti s uzavírkou ve Šternberku) budou v platnosti výlukové jízdní řády.

Provozem spojů po objízdné trase a s ohledem na intenzitu provozu může docházet ke zpoždění cca 5 minut.

 

Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů

 

 

 

Sdělení o zrušení pietní akce v Javoříčku

Vážení,

 

dovolte, abychom se na vás obrátili v souvislosti s blížícím se termínem 75. výročí vypálení obce Javoříčko nacisty a konce 2. světové války v Evropě, kdy uskutečnění tradičního vzpomínkového setkání v Javoříčku bylo naplánováno na 25. duben t.r.

S ohledem na současnou situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 a na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s prodloužením nouzového stavu do 30. dubna t.r., s přihlédnutím k aktuálním opatřením Vlády České republiky a rovněž vedeni snahou nevystavit účastníky této tradičně veřejností hojně navštěvované akce jakémukoli riziku, dovolujeme si Vás tímto informovat, že letošní vzpomínkové setkání se v předpokládaném termínu n e u s k u t e č n í, a to ani v žádném termínu náhradním.

S ohledem na aktuální celospolečenskou situaci jsme se za organizátory tradičního vzpomínkového setkání rozhodli v průběhu měsíce května letošního roku připomenout tato výročí vzdělávací formou na internetových stránkách www.expozicejavoricko.cz.

Výše uvedená skutečnost rovněž nebrání uctění památky obětí javoříčské tragédie individuálně při respektování platných opatření.

 

V úctě za organizátory

 

František Lakomý                                                                                          Mgr. Filip Žáček

Obec Luká                                                                                                        Iniciativa pro podporu vypálených obcí