Výdej kompostérů

V pátek, 13.7.2018, v době od 14,00 – 16,00 hod. a v sobotu, 14.7.2018, v době od 8,00 – 12,00 hod.
budou ve „sběrném dvoře“ v Luké vydávány kompostéry, a to občanům, kteří si o ně požádali v loňském roce.
Kompostéry budou občanům zapůjčeny a při jejich výdeji bude sepsána smlouva o výpůjčce. Váha kompostéru je cca 20 kg.