Kominické práce

Kominictví Lipka bude v pátek 3.2.2017 provádět v naší obci čištění a revizi komínů. Zájemci o kominické práce se mohou nahlásit v kanceláři OÚ Luká, tel. 585 345 236.