Zveme Vás Ve středu 9. 10. 2019 17.30 na BESEDU

 O VODĚ A STROMECH V KRAJINĚ A LIDECH

Povídání s Monikou Michaelovou a Lenkou Voštovou v kavárně Kafemlejnek.

 Všichni už známe ten příběh. Příběh o motýlech a hmyzu, který se ztrácí, o koroptvích a tetřívcích, kteří zmizeli, o včelách, pro které nejsou květy. O deštích, které nepřichází, o pramenech, co vyschly a nejsou.

Jsou lidé, kteří chtějí, aby náš svět vypadal jinak. Obnovení starých cest, remízků, pramenů a tůní vrací život i do našich srdcí. Staňte se i vy součástí příběhu o vodě a stromech.

 VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ

Výtěžek bude použit na činnost Nadačního fondu Mosty – Puentes.
V případě daru nad 1000 Kč vystavíme darovací smlouvu.

 

PRAMEN KAMENICE VE STŘEMENÍČKU – SÁZENÍ RŮŽOVÝCH KEŘŮ
sobota 12. října. 10 – 16 hod.

Zveme vás k zasazení růžových keřů do prostoru nad prameništěm. Tímto aktem symbolicky vrátíme krásu a provoníme místo v krajině i v sobě.

V roce 2018 jsme s podporou místních podnikatelů, obce Luká a  města Litovel zahájili práci na obnovení prameniště, pohřbeného pod černou skládkou. Letos pokračujeme. S pomocí stovky účastníků se podařilo prostor prameniště vyčistit, odvézt odpad a kontaminovanou vrstvu zeminy a postavit kamennou zídku u pramene.

 Pro další kroky hledáme partnery, kteří poskytnou financování a záštitu.
Plánujeme dočištění pramene a jeho zastřešení, ochranu tisíciletého dubu na konci rokle a vysázení dalších čistících rostlin.

Více informací a přihlášky

www.mosty-puentes.cz

Monika Michaelová

vypráví o životě na severu Kolumbie s domorodci kmene Kogi a Uaí, o zvycích a jejich kultuře. Přináší jejich poselství pro nás o tom, jak je možné společně vytvořit most mezi přírodou a námi lidmi. Setkání umožňují rozvíjet v každém člověku jeho vlastní vztah k místu, kde žije. Je autorkou knihy Ptačí povídání a průvodkyní pro lidi, kteří se rozhodli vzít život do vlastních rukou.

Nabízí prostor pro otázky, odpovědi, ticho a vše, co se z ticha a klidu narodí…

 Lenka Voštová

Již 12 let se věnuje ekologickému hospodaření a vracení mezí a stromořadí do zemědělské krajiny.  Je také autorkou blogu lenkavostova.cz, e-knížek a online kurzů, které rodičům zpříjemní první roky s dětmi v přírodě.