V  pátek 3.ledna 2020 proběhne v Luké Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků budou procházet obcí od 16,00 hod.