Z důvodu dlouhotrvajícího sucha žádáme všechny občany, aby maximálně šetřili vodou z obecního vodovodu. Připomínáme, že stále platí zákaz napouštění bazénů z obecních vodovodů ve všech částech obce!