Upozorňujeme občany, že z důvodu dlouhotrvajícího sucha je k napouštění bazénů vodou z obecního vodovodu potřeba souhlas Obecního úřadu Luká.