Zahájení školního roku proběhne v pondělí 2. 9. 2019 od 8, 00 hodin v jednotlivých třídách základní školy.

Žáci 1. ročníku se svými rodiči budou slavnostně přivítáni v učebně 1. třídy (1. patro), kde budou podrobně informováni o zahájení a organizaci výuky.