V úterý, 25.9.2018 v 17,00 hod. se v zasedací místnosti OÚ Luká koná zasedání obecního zastupitelstva.