Ve čtvrtek 20.10.2016 v 17,00 hod. se v zasedací místnosti OÚ Luká koná zasedání zastupitelstva obce Luká.