Vážení spoluobčané,

prázdniny máme u konce, zemědělci dosekli poslední hektary obilí a informace o výnosech od vedoucích pracovníků zemědělské společnosti, která zde hospodaří, jsou vcelku pozitivní. Úroda byla dobrá.

Příznivého letního počasí jsme využili i na obci, kde jsme opravili příjezdovou komunikaci ke sportovnímu areálu v Ješově a sjezd k rodinným domkům ve spodní části Ješova.

Nového živičného povrchu se dočkala i místní komunikace vedoucí k fotbalovému hřišti v Luké.

V Březině se provedla rekonstrukce stávající místní komunikace, včetně uložení kanalizačních vpustí.

Na červencovém zasedání zastupitelstva obce Luká byl vybrán dodavatel prací na výstavbu nové mateřské školky a odborných učeben ZŠ Luká. V rámci veřejné soutěže byla úspěšná firma INSTA CZ, s.r.o., s nabídkou 36,396.461,93 Kč bez DPH. Předání a převzetí staveniště proběhlo 20.8.2020. Občany bude jistě zajímat, co všechno se za ty nemalé peníze postaví. V první řadě dojde k výstavbě nové školky na „zelené louce“ s kapacitou 60 dětí s vlastní výdejnou stravy, takže děti již nebudou chodit do stávající jídelny v ZŠ. Nad školkou v 1. patře vzniknou nové učebny na odborné předměty, jako jsou jazyky, fyzika, chemie, informatika. K učebnám pochopitelně patří i kabinety na uložení pomůcek. Pro zajištění bezbariérového přístupu mezi jednotlivými patry bude ve stávající budově školy umístěn výtah. Do nového se přestěhuje i ředitel školy společně se zástupkyní. Sjednaný termín dokončení celého díla je 15.10.2021.

V historii naší obce se jedná o finančně nejnáročnější investici, proto si budeme muset vzít úvěr. V jaké výši, zatím nelze určit. Finanční zdroje obce a stav běžného účtu je k dnešnímu dni v dobré kondici.

V letošním roce máme v rozpočtu obce vyčleněny peníze na novou autobusovou čekárnu v Javoříčku, takže bychom stavbu do konce roku chtěli zrealizovat.

Občané Střemeníčka se dočkají pozitivních změn vzhledu obce.

V poslední době se hodně rozšířilo pořizování psích mazlíčků, což se negativně projevuje na psích výkalech na chodnících a v trávě. Proto důrazně žádám majitele psů, aby exkrementy po svých psech uklízeli.

Děkuji

František Lakomý
starosta obce Luká