Vážení spoluobčané.

Blíží se závěr letošního roku, do kterého silně zasáhlo vládní nařízení z důvodu koronavirové pandemie. Opatření nařízené v jarních měsících a následně i na podzim platné až do dnešních dnů výrazně zasáhly do našeho života. Nejvíce zasaženo bylo odvětví školství, kdy děti všech věkových kategorií musely nuceně zůstat doma. V samém začátku se školákům vzniklá situace zamlouvala, nemusely chodit do školy, měly více času na zábavu. Postupem času se však u nich začala probouzet potřeba kontaktu se spolužáky a i způsob a forma plnění úkolů, které jim zasílali kantoři, byla pro řadu z nich a především pro pracující rodiče těžce zvládnutelná. Ani pro učitele nebyla situace vůbec růžová, neboť pokyny a metodika rozeslané na jednotlivá školská zařízení byly z důvodu nedostatku času ukvapené a nekoncepční.

V současné době se život v naší základní škole vrací do normálu až na výjimky na II. stupni, ale doufejme, že se situace co nejdříve stabilizuje. Mateřská školka jede bez jakýchkoliv omezení. Děti jsou zdravé a v naprosté pohodě včetně personálu. Poděkování patří rodičům dětí za trpělivost při řešení uložených domácích úkolů a pedagogickým pracovníkům.

Přes veškerá nařízená omezení, která se silně dotkla společenského života v obci, jsme zvládli dokončit řadu potřebných a prospěšných projektů.

V Březině se úspěšně dokončila oprava komunikace včetně uličních vpustí, které nám odvádí vodu ze silnice do kanalizace. Hodnota vytvořeného díla činila 1.793.525,- Kč z toho dotace poskytnuta od Olomouckého kraje byla 500.000 Kč.

Po celý letošní rok neustaly práce v obecních lesích, kterých má obec Luká celkem 92 ha. Od ledna až do března se odstraňovaly kůrovcem zasažené porosty a připravovaly se plochy na jarní výsadbu. Na jaře jsme dostali do země 52 000 sazenic. Především se jedná o duby a buky. Nebýt pracovníků z Ukrajiny, nevím jak bychom práce zvládli.

Kůrovec v minulosti likvidoval především starší vzrostlý lesní porost, ale nyní se pouští a žere porosty mladší ne 40 let.

K dnešnímu dni máme poškozeno 6,5 ha do 40 let věku porostu. Z toho 1,5 ha máme uschlé stromy odstraněny a celou plochu zalesněnou a oplocenou. Veškeré práce a náklady na sazenice máme ze 100% dotace uhrazeny z peněz SZIF. I na zbylých 5,0 ha zasažených lesních porostů máme zajištěnou plnou úhradu všech vzniklých nákladů. V letošním roce jsme při obnově nového lesního porostu získali dotace z Ministerstva zemědělství a Olomouckého kraje v celkové výši 5.133.000 Kč.

Nyní jsme skončili s výsadbou sazenic dubu, buku a smrku v celkovém počtu 35 000 ks. Následně dojde k oplocení zasazených ploch.

V září byly zahájeny práce na stavbě nové školky a přístavby učeben pro ZŠ. Podle přijatého pracovního harmonogramu nedošlo vlivem nevlídného dešťového období k výraznému časovému skluzu.

Do Vánoc stavaři dokončí hrubou stavbu včetně střechy a dojde k osazování okenních výplní a dveří. Ukončením výše uvedených prací dojde k vyčerpání přidělené dotace z Ministerstva financí ve výši 20 mil. Kč.

Na příští rok máme nachystán úvěr od České spořitelny v objemu 13 mil. Kč s úrokem 0,9%. Zbytek peněz zaplatí obec a již nyní jsme finančně na to připraveni. Pokud se nevyskytnou v dalších měsících nějaké nepředvídatelné problémy, které by mohly ohrozit termín dokončení stavby, chceme zahájit provoz ve školce v měsíci září roku 2021. Po dohodě s vedením ZŠ a MŠ mohou rodiče za dodržení stanovených podmínek v nově vzniklém zařízení přihlásit děti mladší než 3 roky.

Závěrem bych chtěl popřát všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a osobní spokojenosti v nadcházejícím novém roce.

František Lakomý
Starosta obce