Vážení spoluobčané,

Letní prázdniny jsou nyní již minulostí, děti po dvouměsíčním odpočinku opět usedají do školních lavic a domů si odnášejí první domácí úkoly. Řada rodičů pociťuje úlevu, neboť péči a starost o jejich ratolesti částečně přebírá škola a školka, která se spolupodílí na jejich výchově.

Nedávno jsme dokončili pokládku dlažby v čekárně v Luké, která by měla usnadnit úklid po vandalech, kteří nám soustavně znečišťují prostory autobusové zastávky. Proto se obracím na dorůstající mládež, žáky naší školy, aby přestali plivat po zemi, na okna a na zeď, neboť svým jednáním přidávají práci zaměstnancům obce.

Letošní léto svým počasím bylo přímo ideálním pro příjemně strávený čas na dovolené někde u vody, ale vodohospodářům a správcům vodovodních sítí přidělalo spoustu starostí. Naše obec provozuje v pěti místních částech vodovod a až na pár případů poklesu tlaku jsme nebyli nuceni výrazně omezovat dodávku vody. Hodně tomu napomohlo šetrné a hospodárné nakládání s pitnou vodou ze strany občanů obce, kteří byli informováni vedením obce o složité situaci v zásobování pitnou vodou, neboť vydatnost zdrojů klesla na 50 procent. Nyní je situace s vodou stabilizována neboť se nám podařilo najít a odstranit poruchu na přivaděči.

V současné době probíhají práce na rekonstrukci fotbalového hřiště v Luké, na kterou jsme kromě 5 milionové dotace z MMR získali od Olomouckého kraje podporu 900.000 Kč.

Ve Střemeníčku byly započaty práce s cílem přebudovat budovu bývalého obchodu na společenskou místnost.

V Ješově nás čekají terénní úpravy na dětském hřišti, které se budou týkat rozvozu hlíny, urovnání a zasetí trávy.

V Luké nám zbývá dokončit veřejné osvětlení v lokalitě ZTV – v místě výstavby rodinných domků.

Na příští rok a další volební období jsou připravovány projekty potřebné pro rozvoj naší obce, ale rozhodnutí o realizaci bude na nových zastupitelích, kteří budou zvoleni v komunálních volbách 5. a 6. října 2018.

Za čtyři roky tohoto volebního období se dokončila řada projektů, byli jsme úspěšní v získávání a čerpání dotací a co je podstatné, obec Luká k dnešnímu dni nemá dluhy a žádné jiné finanční závazky.

Závěrem chci poděkovat občanům a stávajícím zastupitelům za spolupráci při práci pro obec.

František Lakomý
starosta obce