Vážení spoluobčané,

počasí posledních dní nám naznačuje, že jaro už je konečně tady. Zima byla letos pořádná, jak má být, je to dobrá zpráva nejen pro zemědělce, ale pro každého z nás, kdo v posledních letech pozoroval úbytek vody ve studních.

Sledování počasí je úkolem meteorologické stanice v naší obci, kterou vám představujeme na stránkách našeho obecního čtvrtletníku. Pokud se chcete seznámit s prací na stanici důkladněji, doporučuji vám využít každoročního dne otevřených dveří.

Jednou z důležitých funkcí obce je likvidace komunálního odpadu. Naše hospodaření je dobře nastavené a obec se jej snaží průběžně vylepšovat. Není to však možné bez spolupráce se samotnými občany. Pokud nezačneme třídit odpad opravdu všichni a nepodaří se nám minimalizovat množství materiálu v klasických popelnicích a kontejnerech, budeme muset platit čím dál větší sumy. Skládkování odpadu totiž zdražuje a do budoucna nebude možné vůbec. Myslete na to a snažte se co nejvíce odpadu vytřídit do příslušných kontejnerů na separovaný sběr.

Pro letošní rok jsme připravili nové investiční akce, které reagují na potřeby zajistit chod obce, zvyšovat bezpečnost obyvatel a pokud možno také splnit oprávněné estetické nároky našich lidí. Klademe přitom důraz na všechny obce tvořící Lukou. Kdybych měl vyzdvihnout jeden konkrétní záměr, jmenoval bych přístavbu naší školy. Vědět, že nám přibývá mladých občánků a kapacita školky už jim nedostačuje, je kromě starosti kolem rozšíření budovy také velká radost. Těší nás to, protože řada obcí v okolí řeší spíše úbytek žáků a přemýšlí, zda školu vůbec dále držet a financovat.

Finance samosprávy na investice či údržbu samozřejmě nemohou nikdy zcela vyřešit celkový vzhled obce. V jakém prostředí budeme žít, záleží také na samotných obyvatelích. Těší mě, že řada z vás zkrášluje okolích svých domů, nemá problém sebrat z trávníku papír, který přinesl vítr, a ještě si dá práci s pěknou květinovou výzdobou. Rád bych vám touto cestou poděkoval a vyjádřil naději, že letos vás bude zase o něco více. Uděláte radost nejen sobě, ale i svým sousedům, kolemjdoucím obyvatelům obce i návštěvníkům, kteří k nám zavítají odjinud.

František Lakomý
starosta obce