Vážení spoluobčané,

Poslední listí lehce se snášející na zem, lidé zahalení do teplého oblečení, to jsou neklamné příznaky blížící se zimy a poslední týdny letošního roku.

Příchod adventního období jsme v Luké zahájili jarmarkem, kde bylo možno shlédnout a případně i zakoupit věci s vánoční, ale i jinou tématikou. Účast občanů na této významné společenské akci byla značná a vystoupení dětí z mateřské školky pod vedením svých učitelek a účinkování hudebního kroužku „Notička“ pod vedením Ivety Pluháčkové dodaly přátelskému setkání všech přítomných slavnostní ráz. Na závěr byl na návsi rozsvícen vánoční strom.

Rovněž ve Střemeníčku se občané sešli, aby rozsvítili vánoční stromek a poseděli u svařáku.

I když za pár dní budou vánoční svátky, práce v obecních lesích jedou na plno, kdy se odstraňují následky kůrovcové kalamity. Současně probíhá výsadba nových kultur na ploše 5 hektarů v počtu 50.000 ks buku lesního. Obec Luká nabízí k přímému prodeji palivové dřevo. Bližší informace zájemci získají od pracovnic obecního úřadu.

Na nedávném zasedání zastupitelstva obce Luká byl schválen rozpočet obce na rok 2020 v objemu 21.851.000,- Kč. Částky poplatků, tj. poplatek za popelnice, psy, vodné a stočné, zůstávají pro rok 2020 ve stejné výši jako v letošním roce.

V nejbližší době zatíží rodinné rozpočty poplatek za odvoz popelnic, neboť se zvednou náklady na uložení komunálního odpadu na skládce Medlov včetně částky za odvoz odpadů.

Proto opět a znovu apeluji na občany, aby byli zodpovědnější, při třídění odpadu oddělovali sklo, plasty, papír, textil, tetrapaky, železo od komunálního odpadu. Dále do popelnic nepatří tráva, hlína a kamení ze zahrádek. Pokud se nesníží objem produkovaného komunálního odpadu, budou se provádět namátkové kontroly obsahu popelnic.

V závěru Vám všem přeji příjemné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok.

František Lakomý
starosta obce Luká