Vážení spoluobčané,

první vydání Lukovského zpravodaje v letošním roce se nese na vlnách blížícího se jarního období. Nelze si nevšimnout prodloužení dne, kdy se nám dříve rozednívá a o něco později přichází soumrak dne.

Lze spatřit občany, kteří chystají pařeniště, aby mohli co nejdříve sklízet vlastní výpěstky. Končící zima byla vcelku bohatá na vodní srážky; ať byly ve formě sněhové nebo dešťové, pořád je to voda. K zadržení vody v přírodě v našem katastru hodně napomohla střední orba na zemědělských pozemcích, které obhospodařuje společnost Úsovsko. Věřme tomu, že v této pozitivní aktivitě budou pokračovat i v dalším období.

Voda se v poslední době skloňuje ve všech pádech, zejména v letních měsících, kdy dochází k upozorňování občanů na šetření pitnou vodou a některých obcích a městech se omezuje dodávka pitné vody.

Na katastru obce Luká jsme k podobným drastickým opatřením nemuseli přistoupit, kromě případů, kdy se jednalo o poruchy na vodovodním řadu.

Vláhu potřebují i obecní lesy, které jsou zasaženy kůrovcovou kalamitou z loňského roku. Daří se prodávat kulatinu na pilu do Ptení, bohužel za nižší cenu než v uplynulých letech.

Vzhledem k četnosti skládek palivového dřeva v obecních lesích se zakazuje vjíždět s dopravní technikou do těchto porostů, aby nedocházelo ke zcizení dřevní hmoty. Vjezd je možný pouze se souhlasem vlastníka lesa.

Obsluha čističky odpadních vod v Luké se obrací na občany, kteří jsou napojeni na splaškovou kanalizaci, aby byli důslednější při vypouštění znečištěné vody. Na čističku s vodou připutují mechanické částice předmětů, které ohrožují správnou činnost ČOV. Další upozornění se týká vylévání olejů z domácností, kdy dochází k  usazení mastnot na stěny potrubí a aktivačních komor.

František Lakomý
starosta obce