Vážení spoluobčané,

nadešel čas adventního období často spojovaného s úklidem domácností, pečením cukroví a neodmyslitelného shánění dárků pod stromeček pro své nejbližší. Do celkového předvánočního shonu vstupuje všudypřítomná bezohledná agresivní reklama, která nás provází snad na každém kroku. Občany masíruje výhodnými cenami, slevovými akcemi a spoustou dalších nesmyslných lákadel. Ve finále u rozsvíceného vánočního stromku často sedí unavené hospodyňky, tiše si říkající: „Už aby bylo po svátkách a děti šly do školy.“ Při pohledu na děti, rozbalující dárky, které naleznou pod stromečkem, však tyto chmurné myšlenky mávnutím ruky zaženou a snaží se naplno užívat vánoční atmosféry.

V duchu vánoční nálady se i v našich místních částech připravují setkání občanů při zdobení a rozsvícení vánočních stromů, což částečně přispívá k utužení dobrých přátelských a sousedských vztahů. Podrobný přehled chystaných akcí najdete na obecních webových stránkách nebo budou vyvěšena sdělení na nástěnkách obce v dané vesnici.

Letos se nám podařilo zrealizovat spoustu projektů, které zkvalitní život v naší obci.

V Ješově se provedla oprava místní komunikace s živičným povrchem a s umístěním uličních kanalizačních vpustí. Zastupitelstvo obce Luká rozhodlo přispět z rozpočtu obce při vybudování nových vjezdů k nemovitostem podél opravované komunikace. Očekávali jsme i aktivní přístup občanů Ješova. Ne všude se očekávání naplnilo.

Částečné rekonstrukce se dočkala kaplička v Březině, kde se provedla nová vnější omítka, podlaha, provedla se oprava střechy a doplnil se interiér kapličky. Po několika desetiletích proběhla v kapličce mše svatá za hojné účasti občanů místních i přespolních. V Luké jsme potěšili naše děti vybudováním nového dětského hřiště u vodní nádrže. V prostoru vodní nádrže byla také provedena oprava místní komunikace, kde byla vytvořena parkovací místa, nový chodník, byly zde umístěny kanalizační vpusti a zvýšený bezpečnostní práh pro zmírnění rychlosti vozidel. V druhé polovině letošního roku byly zahájeny práce na vybudování inženýrských sítí pro individuální výstavbu rodinných domků. V měsíci prosinci proběhne kolaudace vodovodního řádu, splaškové a dešťové kanalizace a následně i plynovodu.

Občané Javoříčka a turisté, kteří tuto vesnici a místní jeskyně navštěvují, si mohou užít opravený úsek místní komunikace po hranici katastru Bouzov, který v budoucnosti bude součástí cyklotrasy Bouzov-Javoříčko-Luká-Vilémov.

Mnohaletý požadavek občanů Střemeníčka o vybudování sportoviště a dětského hřiště se začal letos naplňovat, a to v tom směru, že se zbudovala plocha hřiště na míčové hry a přizpůsobil se prostor na umístění herních prvků v příštím roce.

Nelze nevzpomenout na aktivity členů TJ Sokol Luká a SDH Luká při úpravě společenského zařízení na fotbalovém hřišti.

V závěru bych rád poděkoval všem pracovitým a snaživým občanům za jejich podíl při zkvalitňování života v naší obci a rád bych všem občanům popřál šťastné a veselé prožití svátků vánočních, zdraví a spokojenost v novém roce!

František Lakomý
starosta obce