Vážení spoluobčané.

Po dlouhých měsících, kdy byl vyhlášen nouzový stav a zavedení přísných bezpečnostních opatření v polovině měsíce března, se změny výrazně podepsaly ve všech oblastech našeho života. Na obecním úřadě se v daném omezeném režimu úřadovalo nepřetržitě a vyřizovaly se nezbytně nutné věci. Občané byli vcelku ukáznění, nepodléhali panice a statečně snášeli a řešili problémy nastalé situace.

4. května jsme v Javoříčku uctili památku obětí z 5. května 1945 položením věnců a kytic za dodržení nařízených požadavků. Piety se zúčastnili zástupci vedení Olomouckého kraje, předseda ÚV ČSBS pan Vodička, exministr kultury pan Staněk a starostové okolních obcí.

V květnu jsme byli vystaveni nebezpečí  lesního požáru v obecním lese, kde probíhala likvidace kůrovcové kalamity. S ohněm bojovalo přes 10 jednotek SDH ze širokého okolí včetně zásahových vozů olomouckého kraje. Všem zúčastněným, kteří se na uhašení ohně podíleli, patří poděkování. Zvláště bych chtěl vyzvednout zásluhovost a obětavost členů SDH  Ješov, kteří po skončení zásahu v pozdních nočních hodinách prováděli dohled nad plochou, která byla zasažena požárem a postupně dohašovali nově vzniklé ohniště. Škoda na majetku obce je minimální, neboť oheň nevnikl do lesních porostů a hořela zpracovaná kulatina, která byla obci zaplacená firmou provádějící těžební práce ještě před požárem.

V jarních měsících proběhla výsadba přes 60 000 dubů a buků včetně oplocení. Po ukončení těchto pěstebních činností jsme požádali kraj o poskytnutí dotací. Na účet obce přišly peníze  ke snížení následků kůrovcové kalamity ve výši 2 300 000 Kč. Obec byla úspěšná v získávání dotací na opravu místní komunikace v Březině, kde  jsme v programu POV obdrželi částku 0,5 mil. Kč. V souvislosti s plánovanou výstavbou nové školky jsme získali dotaci z MF ve výši 20 mil. Kč. Práce na novém objektu musíme začít co nejdříve neboť dotační peníze musíme proinvestovat do konce letošního roku.

František Lakomý
starosta obce Luká