Vážení spoluobčané,

Skončily letní prázdniny, děti usedly opět po dvou měsících volna do lavic a začaly školní povinnosti.

Koncem měsíce srpna se dětem a občanům, kteří přijíždí od Veselíčka,  zkomplikovala cesta do Luké,  neboť došlo k uzavření krajské komunikace kvůli její úplné opravě. Uzavírka silnice bude trvat podle sdělení pracovníků SSOK do konce měsíce října tohoto roku. Obracím se na občany naší obce, kterých se výše uvedená uzavírka dotkne, s prosbou o trpělivost a shovívavost zejména při cestování veřejnou dopravou, neboť linkové autobusy se otáčejí na parkovišti v Javoříčku a občané Veselíčka jsou nuceni chodit na provizorní zastávku autobusů až do Javoříčka. Výsledkem rozsáhlé rekonstrukce komunikace bude nová vozovka, vzniknou četnější parkovací místa podél silnice a též chodník pro pěší.

V současné době probíhají intenzivní těžební práce v obecních lesích v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.

Příprava územního plánu obce Luká se dostává do finále a zbývá absolvovat několik podstatných kroků, aby zastupitelstvo obce Luká mohlo územní plán schválit a v následujících letech se jím řídit.

V současné době Státní pozemkový úřad pro Olomoucký kraj zahajuje komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Luká. V rámci návrhu společných zařízení vzniknou polní cesty, protierozní, protipovodňová a ekologická opatření. Pozemkové úpravy budou následně probíhat i v dalších katastrálních územích naší obce.

Bližší informace, případně propagační materiál, můžete získat na Obecním úřadě Luká.

František Lakomý
starosta obce Luká