Vážení spoluobčané,

První dekáda měsíce března připomíná nástup blížícího se jara a nyní už s jistotou můžeme říct, že letošní zima byla vůči nám se svými jevy velice mírná. Díky příznivým teplotám jsme moc neprotopili, na zimní údržbu komunikací jsme nemuseli vynakládat nemalé finanční prostředky jako v jiných letech. Krátce řečeno ušetřili jsme.

V obecních lesích probíhaly nepřetržité práce zaměřené na těžbu kůrovcem zasažených porostů, úklid ploch na přípravu k výsadbě sazenic. Silný vítr, který přecházel v minulých dnech přes naše území, nenapáchal velkou škodu, jak tomu bylo v jiných krajích. Vyvrácených stromů bylo velmi málo, neboť vzrostlých jehličnanů v obecním lese je už opravdu poskrovnu.

Na první pololetí letošního roku máme naplánováno dokončit chodníky, parkovací místa a opravu místní komunikace v Luké v prostoru krajské komunikace ve směru na Javoříčko. Před zahájením těchto prací dojde k přeložce vodovodních přípojek.

Na Březině bude provedena oprava povrchu místní komunikace a k pokrytí vzniklých nákladů bychom rádi využili dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.

Ve Střemeníčku v prvním. pololetí zahájíme práce na úpravně pitné vody. Na realizaci projektu jsme z Olomouckého kraje získali dotaci. V průběhu letošního roku započnou práce na úpravě vzhledu prostranství vesnice.

Jedná se o stručný přehled větších projektů a kromě toho budeme řešit menší věci včetně nového rozhlasu ve všech místních částech obce.

25. dubna proběhne v Javoříčku pietní shromáždění k 75. výročí vypálení vesnice. K uctění památky obětí jste všichni srdečně zváni. O zahájení a průběhu piety budete informováni.

František Lakomý
starosta obce Luká