Starostou obce Luká je František Lakomý.

Email: starosta@obec-luka.cz

Starostu zvolilo na svém ustavujícím zasedání Zastupitelstvo obce Luká 31. října 2014. Příslušné usnesení naleznete zde.