Starostou obce Luká je František Lakomý.

Email: starosta@obec-luka.cz

Místostarostou obce je Bc. Navara Jiří.

Starostu a místostarostu zvolilo na svém ustavujícím zasedání Zastupitelstvo obce Luká 31. října 2018. Příslušné usnesení naleznete zde.