I v r. 2017 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků projdou místní částí Luká v sobotu 7.1.2017 od 8,00 hod. ráno. Děkujeme za Váš příspěvek do sbírky.