Zastupitelstvo obce tvoří 9 členů.

Seznam členů zastupitelstva

Fišerová Danuše
Ing. Kovář Josef
Lakomý František – starosta
Kvapil Radomír
Mgr. Múdra Pavla
Němec Jaromír
Sasák Filip
Ing. Spáčil Daniel, Ph.D.
Vyroubal Lubomír – místostarosta

Předsedové výborů

Předseda finančního výboru: Němec Jaromír
Předsedkyně kontrolního výboru: Fišerová Danuše

Závěry z jednání najdete v usneseních zastupitelstva.