Zastupitelstvo obce tvoří 9 členů.

Seznam členů zastupitelstva

Mgr. Martínek Jan

Ing. Ellner Miroslav

Ing. Vronka Kristián

Vydržel Josef

Lakomý František

Bc. Navara Jiří

Němec Jaromír

Zapletalová Lenka

Vyroubal Lubomír

Předsedové výborů

Předseda finančního výboru: Vyroubal Lubomír
Předseda kontrolního výboru: Ing. Vronka Kristián

Závěry z jednání najdete v usneseních zastupitelstva.