Dne 14.1.2020 proběhlo sečtení pokladniček Tříkrálové sbírky v naší obci.

Bylo vybráno:

Tříkrálový véšlap Javoříčko            6.560 Kč
Veselíčko                                             3.470 Kč
Ješov                                                    5.450 Kč
Luká                                                   15.134 Kč
Celkem                                         30.614 Kč

Děkujeme všem dárcům i všem skupinkám koledníků.