Dům s pečovatelskou službou Luká

Luká, č. 141

počet bytů – 35 (jednopokojové, dvoupokojové)

mobil 606 083 582

Byty v domě s pečovatelskou službou ( dále jen DPS) jsou pronajímány na základě nájemní smlouvy podle obecných předpisů o nájmu bytu.

DPS Luká je určen pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro invalidní občany. Podmínkou přitom je, že jejich celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách.

V případě zájmu je možnost odebírat obědy (pouze v pracovní dny) – dovoz obědů na DPS je zajištěn.