• 30.4.2016
  • 9:40

V sobotu 30.4.2016 proběhne v naší obci očkování psů proti vzteklině. Očkovat se bude:

v Ješově od 9,40 -10,00 hod.

v Luké od 10,15 – 10,40 hod.

ve Veselíčku od 11,00 – 11,10 hod,

v Březině od 11,30 – 12,00 hod.,

v Javoříčku 12,10 – 12,30 hod,

ve Střemeníčku 12,40 – 13,00 hod.