• 24.12.2022
  • 9:51

Zveme Vás na půlnoční bohoslužbu v kostele sv. Jana Křtitele v Luké, 24.12. ve 24 hodin – vystoupí Holóbkova mozeka.