• 14.5.2016
  • 8:00

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne:

– v sobotu 14.5.2016, v době od 8,00 – 12,00 hod. bude přistaven kontejner na odpad v Ješově,

– v sobotu 14.5.2016, v době od 8,00 – 12,00 hod. bude možné odpad odevzdat v tzv.”sběrném dvoře” v Luké