• 8.10.2016
  • 12:00

V sobotu 8.10.2016 bude od 8 – 12 hod. přistaven kontejner na odložení velkoobjemového a nebezpečného odpadu v Ješově.

V Luké bude odpad odebírán v sobotu 8.10.2016 od 8 – 12 hod. v tzv. “sběrném dvoře”.