• 7.1.2017
  • 12:00

V sobotu 7.1.2017  bude v Luké opět probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků budou obcí procházet od 8,00 hod. ráno.