Nabízíme k pronájmu byt v DPS Luká. Zájemci musí splňovat podmínky přijetí.