Zahájení stavebních prací – optická síť v obci Luká

Společnost infos ART oznamuje, že 27. března zahájí stavební práce na optické sítě v obci Luká.

V rámci projektu bude do každé domácnosti zdarma přiveden optický kabel, který se zakončí v montážní krabici v místě, které si určí vlastník nemovitosti. Projekt je podporovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.  Zavedení přípojky není podmíněno následnou aktivací služeb. Proto apelujeme na občany, aby si přípojku nechali zřídit i v případě, kdy o internetu na optice neuvažují.

V rámci výstavby dojde k určitému omezení na komunikacích, které potrvá přibližně 6-8 týdnů. Za toto dočasné omezení se omlouváme. Společnost Infos ART garantuje, že po ukončení stavebních prací budou povrchy komunikací a zeleně opět vráceny do původního stavu.  Ideálně v řádu několika týdnů, vše je podmíněno příznivým počasím. Na stavební práce a povrchy komunikací je zajištěna záruka 5 let.

Žádáme všechny o součinnost při realizaci stavby. Prosíme občany, aby případné koordinační záležitosti a požadavky řešili výhradně s osobami, jejichž kontakty přikládáme:

p. Kýr – 737 338 344 – zajištění souhlasů s přípojkou, zakreslení místa zakončení přípojky
p. Veselý – 777 366 124 – hlavní stavbyvedoucí, koordinace stavebních prací
p. Grygar – 777 608 387 zástupce investora Infos ART

Prodej ryb

Prodej živých ryb  v Luké,  se bude konat ve středu 15. 3. od 9:00 do 9:30 u obecního úřadu Luká.

Budou se prodávat tyto ryby: 

Kapr                                       115,- Kč

Pstruh Duhový                    185,- Kč

Tolstolobik                            75 ,-  Kč

Uvedené ceny jsou za jeden kilogram hmotnosti.