Každoročně dochází v období listopadu a adventních svátků k nárůstu počtu požárů způsobených hořící svíčkou.

Jsou součástí různých svícnů, adventních věnců, případně aromalamp. Především je to ale otevřený oheň a je tedy potřeba s ním podle toho zacházet. Aby nedocházelo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku, dodržujte, prosím, následující pravidla.

hasici_rady_svicky_advent