Upozorňujeme občany, že z důvodu poruchy na vodovodním řadu, bude omezena dodávka pitné vody v Ješově.