Firma Remarkplast nabízí studentům možnost přivýdělku. Přijímá brigádníky do dělnických pozic pro svoje provozovny v Bohuslavicích a Luké za hodinovou sazbu od 120 korun výše. Více informací na telefonu 724 051 171 nebo na www.remarkplast.cz