Informace o konání 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luká