Zveme všechny občany na zasedání obecního Zastupitelstva, ve čtvrtek 15.12. v 17 hodin v SVC Luká (1. patro, fara).
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Rozpočet obce pro rok 2023
4. Rozpočet ZŠ a MŠ Luká pro r. 2023, střednědobý výhled rozpočtu
5. Rozpočtová změna
6. Doklady k akci „Posílení vodního zdroje pro obec Luká“
7. Doklady k akci „Oprava místních komunikací Luká, Střemeníčko“
8. Navýšení vodného a stočného
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
10. Vstup do DSO Region Moravská cesta
11. Obecně závazná vyhláška obce Luká
12. Pozemky v k.ú. Bouzov
13. Smlouvy zaměstnanců obce
14. Platový řád zaměstnanců obce
15. Webové stránky obce
16. Mapová aplikace
17. Změna názvu DPS
18. Dohoda o pronájmu sálu pohostinství Luká
19. Žádost o pronájem parkovacího stání v hasičské zbrojnici
Veselíčko
20. Různé
21. Diskuse