Studénka drůbež nabízí k prodeji: kuřice různých barev 22 týdnů, chovné kohouty, krmné směsí, vitamíny,

Prodej se uskuteční 16.3.2021 10:00-10:15 v Luka u OÚ

                                                               10:15-10:30 v Ješovš u obchodu  

Studénka drůbež

IČO:09797416

Květuše Kanalošová

Butovická 126

Studénka 74213

tel: 720 355 216