Dne 19.1.2023 proběhlo sečtení pokladniček Tříkrálové sbírky v našich obcích.

Bylo vybráno:

Veselíčko                                               3.580 Kč
Ješov                                                      8.218 Kč
Luká                                                     18.232 Kč

Třékrálové véšlap Javoříčko            7. 033 Kč
Celkem                                          37.063 Kč

 

Děkujeme všem dárcům.