Upozorňujeme občany, že je zákaz ukládání bioodpadu do kontejneru, který je umístěn u hřbitova.

Tento kontejner je určen pouze pro komunální odpad ze hřbitova.