V důsledku vandalismu, poškozování soukromého majetku a krádeží  Jaromír Fischer s okamžitou platností zakazuje vstup na následující pozemky parcl. čísel . 130/2 – ulička mezi domy 11 a 12,  na ni navazující cestu p.č.902 (souběžná se silnicí Luká – Veselíčko), přilehlý břeh s ovocnými stromy  – p.č. 178 a pozemky p.č. 174 a 144. Porušením tohoto zákazu může být posouzeno  podle § 178 Trestního zákoníku. Majitelé upozorňují, že soukromé pozemky  jsou monitorovány.