Mgr. Jaromír Fischer upozorňuje občany, že v důsledku vandalismu a poškozování soukromého majetku  s okamžitou platností zakazuje vstup na následující pozemky parcelních čísel-

130/2 – ulička mezi domy č. 11 a 12,  na ní navazující cestu č. 902 ( souběžná se silnicí na Veselíčko) a přilehlý břeh s ovocným stromořadím parcel. číslo 178.