Poplatek za odpad za rok 2020 je ve výši 400,- Kč za dospělou osobu a 200,- Kč za dítě nebo studenta, kteří mají v obci trvalý pobyt.

400,- Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

 

Poplatek za psa na rok 2020 je ve výši 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.

POPLATKY JSOU SPLATNÉ DO 30.9.2020.

 

Poplatky je možné uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo na účet č. 1801721339/0800. Při platbě na účet si prosím vyžádejte variabilní symbol.