Honební společenství Luká zve všechny vlastníky honebních pozemků na Valnou hromadu, která se koná dne 18.10.2019 od 16 hodin v sále pohostinství Luká.

Začátek jednání schůze v 17 hodin. Během jednání Valné hromady bude podáváno občerstvení. Všichni vlastníci honebních pozemků jsou srdečně zváni.

Za HS Luká: Josef Zapletal (starosta HS), Jaromír Němec (místostarosta HS)