Vážení,

 

dovolte, abychom se na vás obrátili v souvislosti s blížícím se termínem 75. výročí vypálení obce Javoříčko nacisty a konce 2. světové války v Evropě, kdy uskutečnění tradičního vzpomínkového setkání v Javoříčku bylo naplánováno na 25. duben t.r.

S ohledem na současnou situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 a na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s prodloužením nouzového stavu do 30. dubna t.r., s přihlédnutím k aktuálním opatřením Vlády České republiky a rovněž vedeni snahou nevystavit účastníky této tradičně veřejností hojně navštěvované akce jakémukoli riziku, dovolujeme si Vás tímto informovat, že letošní vzpomínkové setkání se v předpokládaném termínu n e u s k u t e č n í, a to ani v žádném termínu náhradním.

S ohledem na aktuální celospolečenskou situaci jsme se za organizátory tradičního vzpomínkového setkání rozhodli v průběhu měsíce května letošního roku připomenout tato výročí vzdělávací formou na internetových stránkách www.expozicejavoricko.cz.

Výše uvedená skutečnost rovněž nebrání uctění památky obětí javoříčské tragédie individuálně při respektování platných opatření.

 

V úctě za organizátory

 

František Lakomý                                                                                          Mgr. Filip Žáček

Obec Luká                                                                                                        Iniciativa pro podporu vypálených obcí