Dne 25.1.2021 proběhlo sečtení pokladniček Tříkrálové sbírky v naší obci.

Celkem bylo vybráno:                                               7.038 Kč

 

Děkujeme všem dárcům i všem skupinkám koledníků.