Sestry karmelitky zvou všechny děti na pravidelné sobotní setkání v SVC Luká. Předpokládaný konec bude tentokrát trochu později, cca ve 12,30 hod.