Vážení spoluobčané,

v posledních dnech se probouzíme byť do chladného rána, ale za zpěvu místního zpěvného ptactva, což je příjemné ranní nakopnutí do kolikrát náročného dne. Proto si tyto krásné chvíle užívejte plnými doušky.

Na Panském rybníku jsme po celou zimu mohli vidět početné hejno divokých kačen, které zde přezimovalo. Kačenám se tady zalíbila hojnost potravy, a to díky lidem, kteří je tam chodí krmit. Bylo by krásné, kdyby se podařilo zahnízdění několika párů a tak by došlo k trvalému přebývání.

Byť byla letošní zima chladnější než obvykle, nezastavily se práce v obecních lesích. Odstraňovaly se zbytky stromů v místech, kde nám vyrostly mladé jehličnany a díky tomu nemusí dojít k drahému umělému vysazování stromků. Díky vydatným srážkám v zimním období chceme v prvním pololetí letošního roku vysázet zhruba 80 000 ks stromků. Na zajištění prací při obnově obecního lesa zasaženého kůrovcovou kalamitou v minulých letech předpokládáme letos vynaložit finanční prostředky ve výši minimálně 5 mil. Kč. Již nyní máme vyjednanou podporu 2,4 mil. Kč v rámci čerpání 100% dotace od Ministerstva zemědělství přes SZIF. Snad i v tomto složitém roce budeme, co se týče čerpání dotací do lesního hospodářství,  stejně úspěšní jako v loni. Do konce roku máme za cíl zvládnout většinu prací potřebných k obnově lesních porostů v obecních lesích a připravit projekty na obnovu lesních cest. Následně by došlo ke zpřístupnění lesních ploch pro naše občany a případně i pro turisty.

Obec se připravuje investovat nemalé peníze do opravy cest. Ve Střemeníčku máme připraven projekt na opravu komunikace a podanou žádost o dotaci ve výši 1,5 mil. Kč na MMR.

V Javoříčku dojde k prodloužení místní komunikace z důvodu plánované zástavby 3 rodinných domů.

Na Březině provedeme osazení dopravních značek s cílem zamezit vjezdu nákladních vozidel kromě aut dopravní obsluhy. Následně budou zahájena jednání s Olomouckým krajem o bezúplatném převodu části krajské komunikace v horní části Březiny. Jedná se o zhruba 500 m, kde povrch cesty je v havarijním stavu. Obec totiž sežene snadněji dotace na opravu silnice, než SSOK. Do dnešního dne jsme takto od Olomouckého kraje získali přes 2 km komunikací a následně provedli jejich opravu. Jedná se o úseky v Ješově, Luké a Březině.

Zbývají poslední úkony v doplnění věcí na projektu požární zbrojnice  Ješově a následně bude zažádáno o vydání stavebního povolení na MěÚ Litovel.

V souvislosti s výstavbou vodovodu pro občany Veselíčka se doplňují v rámci vodoprávního řízení podstatné podklady, aby bylo vydané potřebné stavební povolení.

Mezi nejsledovanější a finančně nejnáročnější projekty v životě naší obce určitě patří výstavba nové školky a učeben včetně kabinetů, ředitelny a kanceláře pro zástupkyni ředitele ZŠ a MŠ. V současné době máme připravené propojení stávající budovy s přístavbou včetně výtahové šachty, montéři dokončují montáž vzduchotechniky a vnitřních kanalizačních rozvodů. V průběhu měsíce března dojde k vybudování přípojek el. energie, plynu a vody, splaškových a dešťových odpadních vod. Jednotlivé vnitřní prostory budou odděleny příčkami z důvodu přípravy projektu k vybavení školky a učeben potřebných nábytkem. Před zahájením provozu nového školního zařízení chceme dokončit opravu přístupové komunikace ke školní vývařovně  včetně parkovací plochy a přilehlé  opěrné zdi v hodnotě zhruba 1,5 mil. Kč. Zažádali jsme v rámci programu POV Olomouckého kraje o dotaci ve výši 0,5 mi. Kč.

Předpokládám, že obecní zpravodaj čtou především naši občané a proto se obracím se žádostí na občany v Luké v souvislosti s provozem ČOV, aby nevylévali do odpadního potrubí různé agresivní chemické látky včetně olejů, neboť dochází ke snížení účinnosti čističky a výraznému zkreslování hodnot při odběru vzorků.  Obsluha našeho zařízení p. Štěpán Navara žádá nezodpovědné občany, aby neházeli  do kanalizačního potrubí  předměty, které komplikují provoz čističky /zbytky jídel, vložky, hadry apod./.

František Lakomý
Starosta obce