Vážení spoluobčané,
jako první bych Vám všem chtěl moc poděkovat za vaši účast u letošních voleb a také za to, že jste ukázali Váš zájem o změnu ve vedení obce. Doufám, že to tím neskončí. Zajímejte se, prosím o to, co se v našich obcích děje, účastněte se zastupitelstva a sledujte, co lidé, které jste si tam zvolili, dělají, jelikož informace, co se k Vám donese z druhé ruky, nemusí být pravdou a je podávána někdy úplně jinak. Sám osobně jsem velmi spokojen se složením zastupitelstva, jsou tam lidé, kterým plně důvěřuji a vím, že chtějí bojovat v rámci možností za rozvoj všech našich obcí. Myšlení vedení obce se změní z jednotlivce na práci celého kolektivu. Jako člověk, který se celý život pohybuje v kolektivním sportu, jsem přesvědčen o týmové práci.
Je mi ctí být starostou obcí Luká, Ješov, Střemeníčko, Javoříčko, Veselíčko a Březina. Nejde mi o to, abych mluvil jako politická kniha, ani nechci být dobrým regionálním politikem. Chci zůstat obyčejný a ku prospěchu všem občanům našich obcí. Můj osobní cíl je, aby obec vedl člověk, kterého se nemusíte bát zeptat na cokoliv. Co se týče naší obecní pokladny není pravdou, že jsme nejbohatší obcí na okrese, spíše naopak. Začínáme s nulou a úvěrem na dostavbu školy. Jako první si dávám za úkol fungující vodovod, fungující čistírnu odpadních vod a odpadové hospodářství s obecní kompostárnou. Chceme zefektivnit hospodaření v lesích, a proto zakládáme nový výbor pro lesní a vodní hospodářství. Je spousta provozních věcí, které je potřeba začít rychle řešit. Co se týče spolkového a kulturního života v našich obcích, zakládá se spolek ve Střemeníčku, chceme založit klub seniorů, jestli se nám podaří, snažíme se o restart sboru dobrovolných hasičů v Luké. Proto Vás prosím, zapojte se do dění v našich obcích, v každém spolku je každá pomoc vítána.
Teď už ale pojďme, prosím, pryč od politiky. Blíží se nám advent a Vánoce, pro spoustu lidí nejkrásnější svátky v roce. Chtěl bych Vás pozvat na rozsvěcování stromků v našich obcích, snad i na chvíli zapomeneme na všechny starosti a nasajeme pomalinku vánoční atmosféru, abychom s dětmi mohli netrpělivě vyhlížet příchod Ježíška.

Jan Burian
starosta našich obcí