Starostou obce Luká je Jan Burian.

Email: starosta@obec-luka.cz

Místostarostou obce je Ing. Daniel Spáčil, PhD.

Starostu a místostarostu zvolilo na svém ustavujícím zasedání Zastupitelstvo obce Luká 19. října 2022. Příslušné usnesení naleznete zde.