Pro pěší turisty jsou v Luké a bezprostředním okolí tři naučné stezky, a to stezka Javoříčko, stezka Špraněk a stezka Bouzov. Kromě níže uvedených zajímavostí můžete čerpat řadu zajímavých tipů na výlety na stránkách spolku Bouzovská vrchovina.

Naučná stezka Javoříčko

Pouhý kilometr dlouhá stezka připomíná javoříčskou tragédii z května 1945. Tvoří ji devět zastavení, která představují především život v někdejší obci a vzpomínky lidí, kteří řádění nacistů přežili.

Naučná stezka Javoříčko

Stezka vede mimo jiné kolem takzvaných hrobodomů, tedy znovu vyznačených základů někdejších vypálených obydlí. Putování začíná u bývalé školy, která se změnila v moderní expozici připomínající události na konci války.

Naučná stezka Javoříčko

Naučná stezka Špraněk

Pětikilometrová stezka začíná i končí v Javoříčku. Vede národní přírodní rezervací Špraněk, která je umístěna na vápencovém vrchu. Nejvyšší bodem lokality je kopec Špláz měřící 539, přes jeho vrchol ovšem stezka nevede.

Naučná stezka Špraněk

Během putování narazíte na zřícený vrt Zátvořice, jeskyni Svěcenou díru a Zkamenělý zámek.

Pokud cestou objevíte nezabezpečené vchody do jeskyní, odolejte pokušení vstoupit. V devonských vápencích samotného vrchu Špraněk leží známé Javoříčské jeskyně, které jsou naopak bezpečné.

 

Naučná stezka Bouzov

Především ve znamení vody se nese naučná stezka Bouzov vedoucí mezi obcí, které dal jméno pohádkový hrad, a Javoříčkem. Ráz jí dalo údolí říčky Javoříčky společně s Panskými rybníky, které původně její tok přehrazovaly.

stezka_bouzov2

Původně bylo rybníků minimálně pět, některé zdroje uvádějí i šest. Zanikly asi před dvěma stovkami let a dnes z nich zbyly jen nepříliš dobře viditelné zbytky hrází. Rybníky byly průtočné, říčka tedy pod nimi dále pokračovala ve svém korytě.

Obec Bouzov tři z rybníků obnovila a totéž platí také o několika menších tůních. Největší z rybníků má plochu 1,2 hektaru. Dnes jsou již všechny neprůtočné a slouží jako domov pestrému společenství rostlin a živočichů. Kolem nich vede pětikilometrová cesta určená pěším i cyklistům.
Vine se i kolem starého pivovaru, který stával v místě původní osady Bouzov. První písemná zmínka o pivovaru pochází už z 16. století. Měl vlastní sušárnu, sladovnu, varnu i spilku. Jeho součástí byla také bednárna a malý lihovar. Trojice rybníků v zimě sloužila k ledování, tedy vytváření zásob ledu na celý rok. Pivovar zanikl před 111 lety.

Stezka navazuje na naučnou stezku Javoříčko. Druhý konec ústí u parkoviště bouzovského hradu.

Naučná stezka Bouzov

Součástí naučné stezky je sedm zastavení, na některých z nich čeká návštěvníky příjemné zastřešené posezení s výhledem na krásnou krajinu.

Na konci stezky, ovšem z pohledu návštěvníků jdoucích od našeho Javoříčka na začátku, je studánka nazývaná místními V Korýtkách.