Dne 16.1.2017 proběhlo sečtení pokladniček Tříkrálové sbírky v naší obci. Bylo vybráno:

– Ješov 4.945 Kč,

– Veselíčko 1.900 Kč,

– Luká 13.607 Kč,

celkem 20.452 Kč.

Děkujeme všem dárcům i všem skupinkám koledníků.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017