Dne 24.1.2022 proběhlo sečtení pokladniček Tříkrálové sbírky v naší obci.

Bylo vybráno:

Veselíčko                                            3.330 Kč
Ješov                                                   2.982 Kč
Luká                                                   8.986 Kč
Celkem                                         15.298 Kč

Děkujeme všem dárcům.