Dne 11.1.2019 proběhlo sečtení pokladniček Tříkrálové sbírky v naší obci. Bylo vybráno:

– Ješov 6.055 Kč,

– Veselíčko 2.824 Kč

– Tříkrálový véšlap Javoříčko 5.805 Kč

– Luká 13.090 Kč,

celkem 27.774 Kč

Děkujeme všem dárcům i všem skupinkám koledníků.