ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících spolehlivou dodávku elektrické energie.

cez